Jak długo przechowywać dokumentację medyczną?

Każdy z nas, od czasu do czasu, staje się pacjentem. Nawet ci szczęśliwcy, którzy rzadko chorują, korzystają z opieki medycznej, choćby wykonując badania kontrolne. W  przychodni, laboratorium czy szpitalu najpierw trafiamy do rejestracji czy recepcji, a tam powstaje nasza imienna kartoteka. Wszystkie placówki medyczne mają obowiązek gromadzenia informacji o pacjencie. Nawet wówczas, gdy kartoteki prowadzone są w formie elektronicznej, to równoległe muszą być wytworzone i przechowywane dokumenty w formie papierowej.

Wrażliwe dane osobowe

Zgromadzone historie choroby, zlecenia i wyniki badań, lista przyjmowanych leków, nie mówiąc o numerze PESEL czy adresie są poufnymi i wrażliwymi danymi osobowymi. Placówki medyczne są zobowiązane do chronienia informacji o pacjencie, przechowując dokumenty w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osób nieupoważnionych. Dokumentacja medyczna musi być także zabezpieczona przed zniszczeniem. To ważne, bo pacjent oraz w szczególnych wypadkach niektóre instytucje mają prawo wglądu do dokumentów i ich kopiowania, choć dokumentacja pozostaje własnością placówki medycznej. Można również upoważnić któregoś z członków rodziny do wglądu i rozporządzania naszą kartoteką medyczną. Upoważnienie musi mieć formę papierową. Za kopie i odpisy dokumentów przechowywanych w archiwach przychodni czy szpitali pacjent najczęściej musi zapłacić i jest to zgodne z prawem.

Czas przechowywania dokumentów określają przepisy

lekarz z dokumentami

Kartoteki pacjentów muszę być przechowywane przez dwadzieścia lat. Od tej zasady są wyjątki.
Przez pięcioletni okres przechowuje się skierowania na badania oraz zalecenia lekarza. Zdjęcia rentgenowskie to dokumenty przechowywane poza kartoteką, przez dziesięć lat. Dokumentacja dotycząca dzieci poniżej drugiego roku życia musi zostać zachowana przez dwadzieścia dwa lata. Najdłużej, bo trzydzieści lat, przechowuje się dokumenty dotyczące osób zmarłych w wyniku uszkodzenia ciała lub zatrucia. Po upływie, określonego przepisami czasu, dokumentacja medyczna może zostać wybrakowana, z zachowaniem zasad poufnego niszczenia.

Faktem jest, że wrażliwe informacje są przechowywane poza naszą kontrolą, ale z drugiej strony przechowywanie dokumentów w domu niesie z sobą niebezpieczeństwo ich zagubienia. Warto skorzystać z firmy specjalizującej się w przechowywaniu dokumentów, aby zminimalizować ryzyko zgubienia lub zniszczenia dokumentów. Szczególnie, że ubiegając się o świadczenia rentowe czy skierowania do sanatoriów musimy przedstawiać historię choroby, czasem wieloletniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *