ciężarówka

Jakie towary można uznać za niebezpieczne?

 

Transport towarów niebezpiecznych to usługa realizowana przez wyspecjalizowane firmy przewozowe. Jej wykonanie jest obwarowane licznymi przepisami, które mają na celu chronić zdrowie i życie kierowcy, innych uczestników ruchu oraz środowisko. Czy wiesz, które towary są uznawane za niebezpieczne?

Czym są towary niebezpieczne?

Rygorystyczne zasady związane z transportem towarów niebezpiecznych reguluje podpisana przez 49 państw umowa ADR, w której załączniku znajdują się szczegółowe zestawienia wszystkich klas substancji. Zanim jednak poznasz ich listę, zwróć uwagę na to, że nie obejmuje ona towarów niebezpiecznych w każdych warunkach, lecz tylko te, które zagrażają zdrowiu lub życiu ludzkiemu i mogą skazić środowisko naturalne w razie wypadku drogowego. Ze względu na właściwości tego typu substancji konieczne jest ich przewożenie w precyzyjnie określony sposób i w odpowiednio przystosowanych pojazdach. Obostrzenia te mają na celu maksymalne zredukowanie konsekwencji ewentualnego wypadku, w którym może uczestniczyć m.in. kierowca cysterny.

Towary niebezpieczne – podział na klasytransport cięzarówka

Które towary wymagają więc specjalnych warunków przewozu? Pierwsza grupa obejmuje materiały i przedmioty wybuchowe. Zalicza się do nich wszystko, co stwarza zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem lub pożarem. Poziom ryzyka związany z transportem towarów niebezpiecznych klasy pierwszej nie jest jednak taki sam dla wszystkich substancji. Niektóre z nich stwarzają duże zagrożenie, inne niewielkie, a w przypadku pozostałych jest ono znikome. Kolejna grupa towarów niebezpiecznych obejmuje gazy, które dzieli się na: palne, niepalne i nietrujące oraz trujące. Klasa trzecia to z kolei materiały ciekłe zapalne, a do czwartej zalicza się towary: stałe zapalne, samoreaktywne, wybuchowe stałe odczulone, samozapalne oraz wytwarzające gazy zapalne przy zetknięciu z wodą. Następna grupa towarów niebezpiecznych obejmuje materiały utleniające i nadtlenki organiczne, a kolejna materiały trujące oraz zakaźne. W klasie siódmej zostały wyszczególnione materiały promieniotwórcze, w ósmej – żrące, a w ostatniej – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Transport towarów niebezpiecznych nie należy do łatwych, lecz tylko spełnienie rygorystycznych norm gwarantuje maksymalne zmniejszenie konsekwencji ewentualnego wypadku pojazdu przewożącego materiały objęte klasyfikacją. Zanim więc zamówisz usługę transportową, upewnij się, że firma przewozowa działa zgodnie z prawem i przestrzega wszystkich zaleceń związanych z transportowaniem towarów niebezpiecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *